Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Hilmi Uğur Seyhan - Biyokimya

ugur.seyhan@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Hacettepe Üniversitesi/Eczacılık/1975 [BR] Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi/Eczacılık/1975 [BR] Doktora: Hıfzıssıhha Enstitüsü/Biyokimya/1982