Akademik Kadro


Araştırma Görevlisi Hürmet Küçükkatırcı

hurmet.kucukkatirci@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Erciyes Üniversitesi/Beslenme ve Diyetetik/2017 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/Beslenme ve Diyetetik/2019 [BR] Doktora: Erciyes Üniversitesi/Beslenme ve Diyetetik/Devam ediyor