Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ergün

huseyin.ergun@kapadokya.edu.tr

0384 3535009-203


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: İstanbul Üniversitesi/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/2004 [BR] Doktora: Ankara Üniversitesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/2009