Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi İremnur Asena Sumak

irem.sumak@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ İngilizce Öğretmenliği/2019