Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Itır Aydıntuğ - Pedodonti

itir.aydintug@kapadokya.edu.tr

0384 353 3009-0


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Yeditepe Üniversitesi/Diş Hekimliği/2008 [BR] Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi/Diş Hekimliği/2008 [BR] Doktora: Gazi Üniversitesi/Çocuk Diş Hekimliği/2017