Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Kadirhan Doğan

kadirhan.dogan@kapadokya.edu.tr

0384 3535009-208


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Hacettepe Üniversitesi/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/2005 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/Anatomi/2018 [BR] Doktora: Erciyes Üniversitesi/Anatomi/Devam Ediyor