Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Kamil Agiş

kamil.agis@kapadokya.edu.tr

0384 353 5009-178


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Gazi Üniversitesi/Makine Mühendisliği/1983 [BR] Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi/Kalite Yönetimi/2014 (Tezsiz)