Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Mehmet Alparslan Ünal

alparslan.unal@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Akdeniz Üniversitesi/Biyoloji/2012 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/Histoloji-Embriyoloji/2018