Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Mevlüt Coşkun

mevlut.coskun@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Ankara Üniversitesi/Paleoantropoloji/1981 [BR] Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi/Paleoantropoloji/1988