Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Murat Uysal - Anatomi


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi/Tıp Fakültesi/ [BR] Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi/Tıp Fakültesi/2001 [BR] Tıpta Uzmanlık: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anatomi Uzmanlığı 2008