Akademik Kadro


Araştırma Görevlisi Nazlı Ebru Akdeniz

nazli.akdeniz@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Erciyes Üniversitesi/Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği/2017 [BR] Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi/Sivil Havacılık Yönetimi/Devam Ediyor