Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Orhan Yücel

orhan.yucel@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR