Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Rıfat Benveniste

rifat.benveniste@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Yeditepe Üniversitesi/Elektrik Elektronik Mühendisi/2004 [BR] Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi/Elektrik Elektronik Mühendisliği/2007 [BR] Doktora: Yeditepe Üniversitesi/Elektrik Elektronik Mühendisliği/2011