Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Rumeysa Hoşoğlu Kama

rumeysa.hosoglu@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:On Dokuz Mayıs Üniversitesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/2006 [BR] Yüksek Lisans: On Dokuz Mayıs Üniversitesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/2009 [BR] Doktora: Ankara Üniversitesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/2017