Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Selma Doğanalp

selma.doganalp@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Süleyman Demirel Üniversite/Sağlık Yönetimi/2015 [BR] Yüksek Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi/Sağlık Yönetimi/2017 [BR] Doktora: Süleyman Demirel Üniversitesi/Sağlık Yönetimi/Devam Ediyor