Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Semih Güray

semih.guray@kapadokya.edu.tr

0216 588 0010


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: İstanbul Üniversite/Uluslararası İlişkiler/1991