Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Serap Çilingir

serap.cilingir@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi/İşletme/1986