Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Serkan Öztürk

ozturks@erciyes.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi/Bilgisayar Mühendisliği/1999 [BR] Yükseklisans: Erciyes Üniversitesi/Elektronik Mühendisliği/2002 [BR] Doktora:Erciyes Üniversitesi/Elektronik Mühendisliği/2009