Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Sezen Varol

sezen.varol@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Erciyes Üniversitesi/Tıp Fakültesi/2005 [BR] Yükseklisans: Erciyes Üniversitesi/Tıp Fakültesi/2005 [BR] Doktora:Erciyes Üniversitesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum/2010