Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Sinan Erten

sinan.erten@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Ege Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ 1984 [BR] Tıpta Uzmanlık : Ege Üniversitesi/Nefroloji/2003