Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi YUNUS ÖZDEMİR

yunus.ozdemir@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Akdeniz Üniversitesi/Arkeoloji/2005