Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Zeynep Seden Edgü

seden.edgu@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Anadolu Üniversitesi/işletme/1995 [BR] Yükseklisans: Marmara Üniversitesi/Üretim Yönetimi ve Pazarlama/2009 [BR] Doktora: Anadolu Üni./Turizm İşletmeciliği/Devam ediyor